Remploy Mobile menu toggle

Polisi iaith Gymraeg

Man signing a document

Mae ein polisi iaith Gymraeg yn disgrifio, cyn belled ag sy’n ymarferol, sut y byddwn yn bwrw ymlaen i weithredu’r egwyddor a sefydlwyd gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg o drin yr ieithoedd Cymraeg a’r Saesneg, o ran busnes, yn gyfartal.

Mae hyn wedyn yn caniatáu i’n gwasanaethau fod yn hygyrch i gynulleidfa ehangach hyd yn oed.

Darllenwch y polisi iaith Gymraeg llawn yn y Gymraeg a’r Saesneg