Skip to main content
Remploy Search Mobile menu toggle

Cysylltwch â ni

Unigolion

Ffôn: 0300 456 8025
E-bost: waleswhp@mail.remploy.co.uk 

Cyflogwyr

Ffôn: 0300 456 8025
E-bost: employers@remploy.co.uk 

Partneriaid

Ffôn: 0300 456 8025
E-bost: waleswhp@mail.remploy.co.uk 

Ymholiadau cyffredinol

Ffôn: 0300 456 8025
E-bost: waleswhp@mail.remploy.co.uk 

Llinell Gymorth Iaith Gymraeg

Os hoffech siarad ag ymgynghorwr yn  Gymraeg, ffoniwch ni ar
Ffôn: 0845 155 2710

Swyddfa’r wasg

Ffôn: 0300 456 8121
E-bost: pressoffice@remploy.co.uk 

Dod o hyd i gangen Remploy agos i chi

Dod o hyd i gangen

Adborth neu gwynion cwsmer

Cysylltwch â’n tîm Materion Ansawdd:
Ffôn: 0300 456 8119
E-bost: quality.matters@mail.remploy.co.uk 
Oriau agor: dydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm

Gallwch hefyd gwblhau ein ffurflen ar lein drwy ddweud wrthym beth rydych yn ei feddwl